INSCRIPCIÓ


Atès l'elevat nombre de sol·licituds rebudes, la inscripció a les Jornades per a Futurs Doctors i Doctores 2012 queda tancada.