PRESENTACIÓ
     
 

Les Jornades per a Futurs Doctors i Doctores volen ser una orientació per a conèixer l’escenari de la recerca i la innovació a Catalunya, Europa i la resta del món i per identificar les tendències de futur.

Les universitats catalanes, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, organitzen les Jornades per a Futurs Doctors i Doctores, amb la voluntat que es consolidin com a eina d'inserció professional per a aquest col·lectiu.

Estan obertes a estudiants de Doctorat de les universitats catalanes.La participació serà per ordre d'inscripció i es prioritzarà aquells candidats que estiguin en els darrers anys de la tesi.

Durant les jornades els participants desenvolupen una sèrie d'activitats adreçades a reflexionar sobre el seu futur professional, a conèixer el món laboral vinculat a la recerca, a prendre consciència de les competències que s’assoleixen al llarg del doctorat i també a adquirir algunes habilitats necessàries per enquibir-se en l’àmbit professional.


       
 

OBJECTIUS

  • Conèixer la relació entre l’oferta i la demanda de doctors en les organitzacions relacionades amb la recerca.
  • Augmentar la competitivitat dels doctorands en el mercat laboral de la recerca.
  • Transformar en valor les competències assolides durant el doctorat.
  • Adquirir noves habilitats socioprofessionals.
  • Aclarir els dubtes que els doctorands puguin tenir sobre les possibilitats de la carrera investigadora.